ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒՄ

Մուտքագրեք Ձեր էլ.-փոստի հասցեն

ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկ) 2011-2015 թթ. ստրատեգիական պլան
ՀՊՃՀ Մանկապարտեզ

ՀՊՃՀ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԹԵԺ ԳԻԾ

(+37410) 545910
ՀՊՃՀ հեռախոսացանցից`
9-10

ՀՊՃՀ կառավարման մարմիններ

Համաձայն ՀՊՃՀ Կանոնադրության՝ "Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարումը և ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունն իրականացնում և համակարգում են ՀՊՃՀ Խորհուրդը, Գիտական խորհուրդը և Ռեկտորատը, իսկ ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է համալսարանի գործադիր մարմինը՝  Ռեկտորը:

ՀՊՃՀ պրոռեկտորներին, ովքեր իրականացնում են Համալսարանի գործունեության որոշակի ոլորտների անմիջական ղեկավարումը, նշանակում է Ռեկտորը: ՀՊՃՀ մասնաճյուղերի (Գյումրի, Վանաձոր, Կապան) տնօրեններն ընտրվում են ՀՊՃՀ Խորհրդի նիստում՝ բաց մրցույթով: